Incasso

Het kantoor heeft door zijn enorme bindingen met het bedrijfsleven een ruime expertise ontwikkeld inzake incasso.

Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw binnenlandse en/of buitenlandse vorderingen biedt immers vele voordelen.  Het voornaamste voordeel, ten aanzien van de alternatieven dienaangaande, is dat alleen de advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een debiteur maximaal onder druk te zetten.  Hierdoor kan voor u het beste resultaat behaald worden.

Bovendien wordt uw onderneming op een eenvoudige wijze ontlast van de zware debiteurenadministratie en dit tegen een zeer hoog recuperatiepercentage.

Het uitgangspunt is daarbij dat het kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u.  De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door toepassing de algemene voorwaarden vermeld op uw handelsdocumenten.

Indien noodzakelijk zal het kantoor u desgevallend adviseren uw algemene voorwaarden dienaangaande op te maken, dan wel aan te passen.

Bij het incassobeleid staan volgende doelstellingen centraal :
- minimalisatie wanbetalingen door snelle en efficiƫnte opvolging van de openstaande vorderingen
- maximalisatie betalingen waardoor u niet zelf in de problemen komt en er zo min mogelijk correcties dienen te geschieden op de bedrijfsresultaten van uw onderneming

Deze doelstellingen tracht het kantoor te realiseren vanuit de optiek van de opdrachtgever.  De bedrijfsvisie is van groot belang voor de manier waarop debiteuren zullen worden benaderd.  De te ondernemen incassomaatregelen (gaande van aanmaningen, bewarende dan wel uitvoerende beslagleggingen, gerechtelijke procedure of aanvraag faillissement) worden dan ook steeds in overleg bepaald.  Professionaliteit en zorgvuldige aanpak van uw zaak worden daarbij gewaarborgd.

U wordt daarbij voortdurend van de voortgang van uw zaak op de hoogte gehouden.

Betwiste vorderingen (inhoudelijk verweer, andere dan loutere betalingsproblemen) worden niet als incasso afgehandeld.  Deze geschieden aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, uiteraard na voorafgaandelijk overleg.
 
Reyns Advocaten

Grote Baan 68
B-9120 Beveren (Melsele)
(correspondentieadres)
T.: +32-(0)3 750 94 50
F.: +32-(0)3 750 94 54


Leon Stynenstraat 63
B-2000 AntwerpenHerbert Hooverlaan 180
B-1000 Brussel

webdesign Tectavia - powered by Bloxis