Privacybeleid

Eigendom van :

Advocatenkantoor Reyns BV met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-Waas, Grote Baan 68  en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0547.967.648

vertegenwoordigd door Dhr. Ivan Reyns (bestuurder)  – info@reyns-advocaten.com


1.         Algemeen

Reyns Advocaten verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Reyns Advocaten is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via het invulformulier ‘Stel ons uw vraag.’ We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

–           Bedrijfsnaam/naam;

–           Naam;

–           Voornaam;

–           Email adres;


2.         Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten, nl. het beantwoorden van uw vraag en stellen ons dienvolgens in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw e-mailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

•          Professioneel contact via telefoon, email, enz.

•          Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers (antwoorden op de door u gestelde vraag)

•          Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief


3.         Cookies & Social Media

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid.

Reyns Advocaten beschikt over een bedrijfspagina op de sociale media : LinkedIn & Facebook. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen. Reyns Advocaten is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.


4.         Geen doorgifte van uw persoonsgegevens

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.


5.         Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.


6.         Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

–           Recht op inzage

–           Recht op wijziging van gegevens

–           Recht op gegevenswissing

–           Recht op dataoverdracht

–           Recht van bezwaar

–           Recht op beperking van de verwerking


7.         Vragen of opmerkingen ?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via info@reyns-advocaten.com  of schriftelijk naar Reyns Advocaten, Grote Baan 68, 9120 Melsele.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be .