Guy Van den Branden

Guy Van den Branden

Senior Associate

Expertises

Familiale belangen

Ondernemen

Insolventie

Opleiding

Behaalde in 1980 het diploma Licenciaat in de Rechten aan de K.U.Leuven.

Talen

Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in het Engels en het Frans.

Balie

Is sinds 1980 verbonden aan de Balie van Dendermonde.

Mandaten

  • Bewindvoerder.
  • Curator bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
  • Curator onbeheerde nalatenschappen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Lidmaatschappen

Voorzitter club KIWANIS Sint-Niklaas Waasland.