Promo-acties of (solden)kortingen: een gereglementeerd speelveld

Promo-acties of (solden)kortingen

Geschreven door

Expertise

Publicatie

20 December 2023

Binnenkort staat de soldenperiode weer voor de deur. Een (gereglementeerde) periode waarin bepaalde ondernemingen aan consumenten verkopen tegen (sterk) verlaagde prijzen onder de benaming “solden” of onder een andere gelijkwaardige benaming.

Ook buiten de soldenperiode kunnen ondernemingen prijsverminderingen doorvoeren.

Nieuwe spelregels

De aankondiging van deze prijsverminderingen wordt wettelijk geregeld in boek VI van het Wetboek Economisch recht (artikel VI. 18-19 WER). Sinds 28 mei 2022 zijn de regels ietwat gewijzigd. Dit speelveld aan regels is tot stand gekomen om consumenten te beschermen tegen misleidende praktijken. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de “normale” prijzen net voor (of tijdens) de promotieperiode, om de aangeboden korting groter te doen lijken.

Deze regels zijn een aanvulling op het algemeen en ruimer verbod om consumenten te misleiden (artikel VI.97 WER), onder meer wat betreft de prijs en/of het prijsvoordeel dat wordt aangeboden.

De regels zijn van kracht op aankondiging van prijsvermindering (aanduiding van meetbare prijsvermindering) bij het aanbieden van goederen als diensten, zowel in fysieke verkooppunten als online, aan consumenten. Goederen of diensten die beide aan consumenten en aan ondernemingen worden aangeboden vallen ook onder het toepassingsgebied.

Kort samengevat wordt met betrekking tot het aankondigen van een prijsvermindering het volgende gesteld. De prijsvermindering die wordt aangeboden moet worden vergeleken met de laagste prijs die door de onderneming werd toegepast gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de toepassing van de prijsvermindering (voor zover de producten reeds dertig dagen op de markt zijn). Deze prijs wordt de “referentieprijs” genoemd.

Bij het hanteren van een progressieve prijsvermindering ( bv. – 10 %, vervolgens -20 %, …) gedurende een ononderbroken periode van maximaal 30 dagen, blijft de referentieprijs de initiële prijs zonder prijsvermindering.

Wanneer de onderneming diverse verkoopkanalen heeft, bv. verschillende winkels en een webshop, dan moet de referentieprijs berekend worden per afzonderlijk verkoopkanaal, voor zover op dat desbetreffend verkoopkanaal een prijsvermindering wordt gehanteerd.

Mogelijke sancties

In het vooruitzicht van de nakende soldenperiode raden wij u dus aan om voorzichtig te zijn en rekening te houden met voormelde wetgeving.  Sancties kunnen hoog oplopen. De FOD Economie kan handhavend optreden. Strafrechtelijke boeten kunnen oplopen tot 80.000 EURO, of tot 4 % van de totale jaaromzet als dit een hoger bedrag is. Belanghebbenden, inclusief concurrenten, kunnen eveneens een stakingsvordering instellen en/of een vordering in betaling van schadevergoeding.

Naast bovenvermelde regels inzake prijsvermindering zijn er ook diverse andere verplichtingen waarmee u als onderneming in de soldenperiode rekening dient te houden (bv. de wijze waarop prijzen vermeld dienen te worden, de wettelijke periode waarin de benaming “solden” gebruikt mag worden, verbod verkopen met verlies, etc …).

Neem voor meer tekst en uitleg gerust contact op met mr. Alexandre Bastenier en/of de cel ondernemingsrecht van Reyns Advocaten.