Taks op grote vermogens (TGF) in Spanje

Geschreven door

Expertise

Publicatie

1 september 2023

Binnen Europa hebben enkel Spanje, Noorwegen en Zwitserland nog een vermogensbelasting. De Spaanse vermogensbelasting is enkel verschuldigd voor natuurlijke personen (geen vennootschappen) onafhankelijk van of zij Spaans resident zijn of niet.

Indien zij Spaans resident zijn, m.a.w. blijvend in Spanje wonen, wordt de vermogensbelasting geheven op hun wereldinkomen, indien zij geen Spaans resident zijn enkel op hun vermogen in Spanje.

Voor vermogende individuen is dit dan ook een rem om zich in Spanje te vestigen of zeer waardevolle eigendommen te verwerven.

Algemene principes en regionale uitzonderingen

Het is belangrijk om te weten dat er een niet-belastbaar minimum bestaat. Dit wil zeggen dat u onder een bepaald bedrag geen vermogensbelasting moet betalen. Over het algemeen is er een vrijstelling tot € 700.000 verhoogd met € 300.000 als het een hoofdverblijf betreft.

De belasting start dus vanaf een netto vermogen van € 700.000 of € 1.000.000. Er bestaan evenwel grote verschillen naargelang de regio. Zo heeft de autonome regio Catalunia de vrijstelling beperkt tot € 500.000 en Extramadura, Aragon en Valencia tot € 400.000 . Het belastingtarief in schijven begint in het algemeen vanaf 0,2 % met als top 3,5 % voor vermogens van € 11.000.000.

Verder moet benadrukt worden dat Spanje onderverdeeld is in 17 regio’s die, onder meer op fiscaal gebied, autonoom eigen regels kunnen vaststellen. De Federale Wet 3/2009 verleende de autonome regio’s namelijk verregaande bevoegdheden om de vermogensbelasting (naast ander taksen zoals successierechten) te beheren.

Zo staan de regio Madrid en sinds 2022 de regio Andalucia een korting van 100 % toe op de te betalen vermogensbelasting. In de regio Galicia bedraagt de korting 25 %.

Evenwel was de vreugde van korte duur…

Invoering Taks op grote Vermogens (TGF)

Om de verschillen en dispariteiten tussen de regio’s te bestrijden heeft de Spaanse overheid met art. 3 van de wet 38/22 de pompeus genaamde wet ‘Taks op grote Vermogens’ (TGF) ingevoerd. Een ‘tijdelijke’ solidariteitsbijdrage voor de rijken.

Wat houdt de TGF in?

TGF is een algemene vermogensbelasting te betalen door elk individu met een netto vermogen van € 3.000.000 euro en erboven.

Het belastingtarief varieert van 1,7 % tot 3,5 %. Op de eerste schijf van 3.000.000 – 5.000.000 EUR bedraagt het tarief 1,7%. Daarna 2,1% tot 10.000.000 EUR. Op de hoogste schijf vanaf 10.000.000 EUR is het tarief 3,5%.

De algemene korting van € 700.000 plus € 300.000 (hoofdverblijf) blijven van toepassing.

De aangifte moet jaarlijks gebeuren en dit voor 31 december van het volgend jaar.

De TGF vermogensbelasting is van toepassing vanaf 2022 en geldt in principe voor twee jaar. In 2024 wordt de belasting herbekeken. Het zou ons evenwel ten zeerste verwonderen dat deze taks nadien zou worden opgeheven.

Geen regionale verschillen

Aan de autonome regio’s is het niet toegestaan om aan de TGF-wet wijzigingen aan te brengen. Deze belasting wordt beheerd door het Nationale Taks office (Agencia Estatal de la Adminstracion Tributaria, (AEAT)).

Conclusie

Als gevolg van deze nieuwe ‘solidariteitsbelasting’ zullen enkel belastingbetalers met een netto vermogen van meer dan € 700.000 (of € 1.000.000 als ze een hoofdverblijfplaats bezitten) en minder dan € 3.000.000 profiteren van de kortingen die door Madrid en Andalucia zijn ingevoerd.

Deze nieuwsbrief heeft als doel u een eerste advies te verlenen bij uw fiscale verplichtingen. Als u meer informatie wenst of een professionele begeleiding, aarzel dan niet contact op te nemen met Reyns Advocaten. Mr. Christian STOOP staat u graag bij in deze materie.