Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , Vennootschapsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,

Vennootschappen en M&A

Bij Reyns Advocaten begrijpen wij de complexiteit van vennootschapsrecht en de uitdagingen waarmee bedrijven en ondernemers worden geconfronteerd bij het oprichten, beheren en herstructureren van vennootschappen. Ons ervaren team van vennootschapsspecialisten adviseren en begeleiden u graag bij alle aspecten van het vennootschapsrecht.

Zo staat Reyns Advocaten u bij in het oprichten van vennootschappen en verenigingen, het vastleggen en onderhandelen van statuten en aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van aandelen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders, enz. 

Dankzij onze gespecialiseerde kennis en jarenlang opgebouwde ervaring in het vennootschapsrecht, kunnen wij u voorzien van deskundig juridisch advies en resultaatgerichte en praktische oplossingen.

Oprichting (begeleiding, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten)

Wij adviseren u vanaf de opstart van de vennootschap tot haar ontbinding en vereffening. Zo staan wij u bij in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, de redactie van uw statuten op maat en het opstellen van doordachte aandeelhoudersovereenkomsten. Deze documenten vormen samen een noodzakelijke basis, waarmee er kan worden geanticipeerd op mogelijke situaties (exit, onenigheden, problemen,…).

Fusies en overnames (M&A)

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht van aandelen of overname van een handelsfonds (letter of intent, non-disclosure agreement, due diligence, …). Daarnaast ondersteunen wij u bij het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende overnamecontracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomsten niet gerespecteerd worden.

Geschillen tussen aandeelhouders

Wij verlenen advies en bijstand bij geschillen tussen aandeelhouders (uittreding en uitsluiting) en andere vennootschapsconflicten, waaronder geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen naar aanleiding van een overname, enz..

Corporate housekeeping

Wij staan in voor corporate housekeeping en begeleiden u bij vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, waaronder de conformering van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, bijstand algemene vergadering (redactie notulen, publicatie beslissingen algemene vergadering, wijziging maatschappelijke zetel, ontslag en benoeming bestuurders,…).

Vereffening en ontbinding

Wij geven professioneel juridisch advies en begeleiding om u door het proces van vereffening en ontbinding te helpen, van de voorbereiding tot de daadwerkelijke vereffening en ontbinding.

Advocaten binnen deze expertise

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ivan reyns

Ivan Reyns

Managing Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, alexandre bastenier

Alexandre Bastenier

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, tom cielen

Tom Cielen

Partner

Nicolas Verhelle

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, sabrina segers

Sabrina Segers

Counsel

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, luc verbocht

Luc Verbocht

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, steffi vanhulle

Steffi Vanhulle

Senior Associate

Ruben De Raedemaeker, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Ruben De Raedemaeker

Associate

Nieuwsblogs Vennootschappen en M&A

Reyns Advocaten houdt u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over belangrijke juridische evoluties, en wetenswaardigheden die u aanbelangen.

Bedrijfsovername, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vennootschapsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vennootschapsrecht
Geschillen tussen aandeelhouders, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vennootschapsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vennootschapsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,