Verplichte aanpassing statuten van vennootschap aan het "nieuwe" WVV : deadline nadert!

Geschreven door

Expertise

Publicatie

13 januari 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) trad in werking op 1 mei 2019, waarbij de wetgever voor ogen had om de vennootschapswetgeving te flexibiliseren en vereenvoudigen.


Grotere vrijheid voor aandeelhouders

Het WVV voorziet onder andere in een grotere vrijheid voor aandeelhouders bij de opmaak van de statuten. Zo kan u er bij de opmaak van statuten van een BV (besloten vennootschap) voor kiezen om het ‘besloten’ karakter volledig uit te hollen door de aandelen vrij overdraagbaar te maken. Verder kunnen er verschillende soorten van aandelen worden gecreëerd, waarbij kan worden onderhandeld over de stemrechten (van aandelen zonder stemrecht tot aandelen met meervoudig stemrecht) en over de winstverdeling (waarbij aandelen kunnen worden uitgegeven die een grotere deel van de dividenden ontvangen). Ook biedt het WVV diverse opportuniteiten aan op vlak van bestuur en dividendenuitkering, waardoor een aanpassing van de statuten zeer nuttig kan zijn.

Product op maat

Door het WVV is de vennootschap meer dan ooit een product op maat geworden, die op de wensen en noden van de aandeelhouders kan worden afgestemd. Hierbij is het van belang te benadrukken dat de statuten de spelregels zijn over de structuur en werking van de vennootschap en in die zin bepalend zijn tussen de aandeelhouders.


Wijzig tijdig uw statuten!

Voor vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019, verstrijkt de deadline om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het ‘nieuwe’ Wetboek van Vennootschap en Verenigingen op 31 december 2023.

Indien de statuten niet worden aangepast aan het WVV mist u mogelijks niet alleen een aantal opportuniteiten die het WVV aanbiedt.  Er zijn ook rechtsgevolgen die hieruit voortvloeien. Zo wordt de vennootschap van rechtswege omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de huidige vorm en is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid voor eventuele schade die uit deze nalatigheid voortvloeit.

Het is dus de boodschap om tijdig de aanpassing van uw statuten aan het WVV te voorzien, waarbij de mogelijke opportuniteiten die het WVV uw vennootschap kan bieden mee worden bekeken.
 

****
 

Onze cel vennootschapsrecht staat u graag bij in de aanpassing en optimalisatie van de statuten van uw vennootschap (waar nodig in samenwerking met uw notaris). Ons kantoor biedt deze diensten (nazicht huidige statuten, bepalen optimalisaties en bijstand aanpassing statuten) aan tegen een forfaitaire vergoeding van 650 EUR (excl. btw en eventuele kosten notaris). Voor het opzetten van complexere structuren (bv. fusies van vennootschappen, voorzien van structuur A- en B- aandelen, wijzigen van vennootschapsvorm, ….) kunnen in onderling overleg andere prijsafspraken worden gemaakt.