Willy Huber

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, willy huber

Willy Huber

Counsel

Expertises

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,

Fiscaliteit

Opleiding

Behaalde in 1985 het diploma van kandidaat in de rechten aan de U.F.S.I. Antwerpen en in 1988 het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U. Leuven.

Behaalde in 1989 het diploma van licencié spécial en droit économique aan de U.C. Louvain.

Behaalde in 1989 het diploma van gegradueerde in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel.

Behaalde het getuigschrift in de opleiding in de cassatietechniek en -procedure georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie Brussel. 

In opleiding to sommelier-conseil, 2022-2025 aan de Vlaamse Wijnacademie, Syntra Midden-Vlaanderen en Université du Vin, Suze-la-Rousse.

Talen

Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in het Engels en het Frans.

Publicaties

HUBER, W., “Een woning bouwen of kopen met toepassing van 6% btw”, Nieuwsbrief Reyns, 15 juli 2022.

HUBER, W., “Aangifte in de personenbelasting van inkomen uit in het buitenland gelegen onroerend goed”, Nieuwsbrief Finfactor, 29 april 2022.

HUBER, W., “Herziening van de aftrek van de btw geheven van bedrijfsmiddelen bij vermenging van het erfpachtrecht en de tréfonds?”, noot onder Antwerpen, 4 juni 2019, TFR, 2021, nr. 611, 1001-1010.

HUBER, W., “Diensten inzake vastgoed” in HUBER, W. e.a., Vastgoed & BTW, Antwerpen, Intersentia, 2020, 57-184.

HUBER, W. e.a., “Teruggaaf” en “Bijzondere regeling i.v.m. gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” in VANDEBERGH, H. (ed.), Btw-Handboek, Gent, Larcier, 2020, 1203-1243 en 1293-1305.

HUBER, W., “Advocaat en vennootschap anno 2018”, Ad Rem, Tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies, 2018, nr. 1, 30-31.

HUBER, W., “L’entrepreneur en société pourra être taxé à 32% .“, interview La libre Belgique, 2 januari 2018, 24.

HUBER, W. “Controle liquidatiebonus zet kwaad bloed”, interview De Tijd Vooraan, 25 oktober 2017, 4.

HUBER, W., ”Vennootschap hobby laten betalen levert niet altijd voordeel op”, interview De Tijd Netto, 6 mei 2017, 35.

HUBER, W., “Hoe ontsnappen aan de belasting op de liquidatiebonus”, interview De Tijd Netto, 1 augustus 2015, 36 en “Hoe de roerende voorheffing op de liquidatiebonus vermijden?”, interview De Tijd Netto Zelfstandigengids, oktober 2015, 53-55.

HUBER, W., “De mogelijke invloed van een navordering van btw op de maatstaf van heffing” (noot onder H.v.J. 7 november 2013, C-249/12, Tulica en C-250/12, Plavosin), TFR, 2014, nr. 469, 843-847.

HUBER, W. e.a., “Teruggaaf”, “Bijzondere regeling i.v.m. gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” en “Controle- en onderzoeksmaatregelen” in VANDEBERGH, H. (ed.), Btw-Handboek, Gent, Larcier, 2014, 1061-1099, 1146-1157 en 1483-1522.

HUBER, W., “Una-viawet terug naar af”, De Juristenkrant, 2014, nr. 289.

HUBER, W. e.a., “Vastgoedprojecten en btw”, TFR, 2012, nr. 425, 623-661.

HUBER, W. e.a., “Management- en bestuurdersvennootschappen” in Praktijkgids 2012, Beter Belonen. Hoe optimaliseer je lonen van werknemers en bedrijfsleiders ?, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2012, 401-476.

HUBER, W. e.a., “Inkomsten uit auteursrechten” in Praktijkgids 2012, Beter Belonen. Hoe optimaliseer je lonen van werknemers en bedrijfsleiders ?, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2012, 503-508.

HUBER, W., “Minnelijke schikking in strafzaken wordt fors uitgebreid”, De Juristenkrant, 2011, nr. 230, 1.

HUBER, W. e.a., “Verval strafvordering door betalen van een geldsom”, Fiscoloog, 2011, nr. 1241, 1-3.

HUBER, W., “Nieuwe btw-verplichtingen voor advocaten”, De Juristenkrant, 2010, nr. 210, 7.

HUBER, W., “Wat mag of moet de rechter doen in geval van een onwettige aanslag ?”, Fiscoloog, 2010, nr. 1209, 5-8.

HUBER, W., “Het Hof van Justitie beslist : de aanvullende gemeentebelasting op een in een andere lidstaat geïnd roerend inkomen is strijdig met het vrij verkeer van kapitaal”, De Juristenkrant, 2010, nr. 214, 8.

HUBER, W. e.a. in VANDENDRIESSCHE, P. (ed.), Belasting Toegevoegde Waarde, geannoteerd Wetboek, Brugge, Die Keure, 2008, 812 p.

HUBER, W., “Cassatie beslist : volledige btw-aftrek voor vervangwagens”, Fiscoloog, 2007, nr. 1058, 1-4.

HUBER, W., “De vraag om inlichtingen in het kader van de indiciaire taxatie” (noot onder Cass. 4 januari 2007), TFR, 2007, nr. 321, 373-378.

HUBER, W., “Indiciaire taxatie : Administratie mag zich wel tot belastingplichtige richten”, Fiscoloog, 2007, nr. 1056, 8-9.

HUBER, W., “Indiciaire taxatie : de bewijslast en het vraag- recht van de Administratie” in MAES L., DE CNIJF, H. en DE BROEK L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2007, 157-186.

HUBER, W., “Registratierechten Vlaams Gewest : vast recht bij minnelijke ontbinding verkoop”, Fiscoloog, 2007, nr. 1091, 6-8.

HUBER, W., “De kwalificatie van een indiciair inkomen” (noot onder Cass. 1 en 22 oktober 2004), TFR, 2005, nr. 279, 365-373.

HUBER, W., “De specificiteit van het door de belastingplichtige te leveren tegenbewijs ten aanzien van de indiciaire aanslag” (noot onder Gent 9 september 2003), TFR, 2004, nr. 266, 739-741.

HUBER, W. e.a., De eenmalige bevrijdende aangifte, Kalmthout, Biblo, 2004, 256 p.

HUBER, W., “De aangroei van de creditstand van een lopende rekening geldt niet als indicie voor de toepassing van artikel 341 WIB 1992” (noot onder Rb. Antwerpen 25 juni 2003), TFR, 2003, nr. 251, 1018-1020.

HUBER, W., “Vermogensaangroeien als tekenen en indiciën. Gevolgen ten aanzien van de verdeling van de bewijslast tussen de Administratie en de belastingplichtige” (noot onder Cass. 26 april 2001),TFR, 2001, nr. 212, 1143-1147.

HUBER, W., “De weerlegging van een indiciair tekort door middel van tegoeden die blijken voor een voorgaand belastbaar tijdperk: de vermogensafrekening over meerdere belastbare tijdperken” (noot onder Gent 21 maart 2000),TFR, 2000, nr. 184, 635-637.

HUBER, W., “Verjaring en btw” (noot onder H.v.J. 19 november 1998), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1999, nr. 1, 17-20.

HUBER, W. e.a., De nieuwe fiscale procedure. Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Kalmthout, Biblo, 1999, 172 p.

HUBER, W., “Is een gemeentebelasting op het kadastraal inkomen geoorloofd ?” (noot onder Antwerpen 22 december 1998), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1999, nr. 4, 31-35.

HUBER, W., “Inhouding van btw-tegoeden ten behoeve van de Administratie der directe belastingen”, Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1998, nr. 7, 16-21.

HUBER, W., “Intracommunautair goederenvervoer: vereenvoudigingsregeling voor samenhangend goederenvervoer”, Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1998, nr. 2, 10-14.

HUBER, W. e.a., Loonadministratie, Diegem, Ced Samsom, 1998, 247 p.

HUBER, W., “Btw-plicht van bedrijfsleiders”, Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1997, nr. 16, 8-12.

HUBER, W., “Schadevergoeding bij ongeval en btw”, Fiscale Dossiers Vandewinckele, 1997, nr. 38, 21 p.

HUBER, W., “Het beginsel ‘non bis in idem’ in lokale belastingen” (noot onder Cass. 16 december 1997), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin, 1997, nr. 21, 38- 43.

HUBER, W., “Bewijs en verweer bij indiciaire taxatie”, AFT, 1996, 4-19.

HUBER, W., “Preuve et défense en cas de taxation indiciaire”, RGF, 1996, 178-193.

HUBER, W., “Pensioenvoorzieningen : aftrek spreiden”, Nieuwsbrief Loon, 1996, nr. 5, 3.

HUBER, W. “Werkgeversaandelen, aandelenopties en winstbewijzen”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1995, nr. 4.

HUBER, W., “Forfaitaire vergoeding van kosten voor buitenlandse reizen”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 8, 4.

HUBER, W., “Speciale kortingen aan werknemers bij aankoop van werkgeversproducten : belastbaar als voordeel van alle aard ?”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 6, 3.

HUBER, W., “Een niet-belastbare morele schadevergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst : mogelijk ?”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 6, 3-4.

HUBER, W., “Premies bedrijfsleidersverzekering : niet belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider”, Nieuwsbrief Loon, 1994, nr. 6, 4.

HUBER, W. e.a., “De bouwwaarden voor de toepassing van de btw”, in MAECKELBERGH, W. (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 1992-93, Antwerpen, Kluwer, 1993, 460 p.

HUBER, W., “Kosten eigen aan de werkgever, wie draagt de bewijslast”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 18, 1-2.

HUBER, W., “Premies bedrijfsleidersverzekering belast in hoofde van de bedrijfsleider”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 16, 2-3.

HUBER, W. “Maatregelen tot ontmoediging van de oprichting van een vennootschap”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 16, 3-4.

HUBER, W., “Btw op privé-gebruik van bedrijfswagens”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 15, 3-4.

HUBER, W., “Interesten aan bestuurders en vennoten”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 4, 1.

HUBER, W., “De toekenning van een voordeel van alle aard : de bedrijfswagen”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 2, 1-2.

HUBER, W., “De vrijstelling van de werkgeversbijdrage in de kosten van het woon-werkverkeer – Fiscale fiche 281.10”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 1, 2-3.

HUBER, W., “Grensarbeid”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1992, nr. 7.

HUBER, W., “Treaty-shopping – salary split – split pay-roll : de voordelen van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1992, nr. 5.

HUBER, W., “Winstbewijzen : een vorm van financiële participatie”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1992, nr. 1.

HUBER, W., “De belasting van het loon betaald voor een feestdag die met een werkloosheidsdag samenvalt”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 23, 3.

HUBER, W., “De herkwalificatie van huurgelden betaald aan een bestuurder of werkend vennoot”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 20, 2-3.

HUBER, W., “Kan bedrijfsvoorheffing teruggevorderd worden in geval van niet- of laattijdige inkohiering van de belasting ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 17, 2-3.

HUBER, W., “Er moet bij jobstudenten geen bedrijfsvoorheffing meer ingehouden worden vanaf 1 juli 1992”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 13, 2.

HUBER, W., “Premies van individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen wanneer aftrekbaar ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 9, 1-2.

HUBER, W., “Kosten van collectief vervoer van en naar het werk zijn volledig aftrekbaar”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 8, 1-2.

HUBER, W., “Groepsverzekering en pensioenfonds : ook voor bestuurders en werkende vennoten ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 1, 1-2 en nr. 5, 3.

HUBER, W., “Tussenkomst door de werkgever in de kosten woon/werkverkeer van de werknemer”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, 1-2.

HUBER, W., “Boekhoudkundige voorziening voor vakantiegeld : percentages 1992”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, 3.

HUBER, W., “Het Belcotax-project”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, 4.

HUBER, W. e.a., “Verhuring van roerende en onroerende goederen en de btw”, in MAECKELBERGH, W. (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 1991, Antwerpen, Kluwer, 1991, 248 p.

HUBER, W., “De uitkering van een kapitaal “geldend als pensioen””, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 19, 1.

HUBER, W., “Voordelen van alle aard en btw”, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 15, 1-2.

HUBER, W., “Wat met de bedrijfsvoorheffing bij voordelen van alle aard”, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 12, 3-4.

Balie

Is actief aan de balie sinds 1989 en sinds 1993 aan de balie te Antwerpen.

Lidmaatschappen

Lid BATL (Belgian Association of Tax Lawyers)

Artikels geschreven door mr. Huber

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, fiscaal recht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, fiscaal recht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, fiscaal recht